Kiedy Nastąpi Powtórne Przyjście Jezusa?

Zrozumienie tematyki Czasów Ostatecznych nie jest tematem zakrytym lub zarezerwowanym tylko dla wąskiej grupy ludzi, nauczycieli czy badaczy. Pierwsi Apostołowie powołani przez Jezusa, poza pewnymi wyjątkami, to byli zwyczajni prości ludzie. Dlatego właśnie Żydzi bardzo się dziwili, kiedy pod natchnieniem Ducha Świętego uczniowie Jezusa wykładali Pisma, oraz głosili Słowo Boże z mocą. Powtórne Przyjście Jezusa…

Więcej →

OSTATNIE Siedem Lat Naszego Wieku

Dzisiaj nie możemy obliczyć daty końca świata, ponieważ data ta jest zakryta i wie o niej tylko Bóg Ojciec. Jednak Pismo Święte bardzo konkretnie i ze szczegółami opisuje ostatnie siedem lat naszego wieku. Ale w jaki sposób możemy poznać kiedy rozpocznie się OSTATNIE Siedem Lat? Otóż Pismo Święte wskazuje nie tylko na konkretne wydarzenia, które…

Więcej →

Rozwój Technologiczny – Znaki Czasu

Wiedza dzisiaj podwaja się co 12 miesięcy, ale już nie długo będzie się podwajać co 12 godzin. Do 1900 roku wiedza podwajała się co jeden wiek, ale po II wojnie zaczęła przyśpieszać i podwajała się co 25 lat. Dzisiaj wiedza podwaja się średnio co 13 miesięcy. Powołując się na David Shilling, technologia internetowa doprowadzi do…

Więcej →

Tak Jak Za Dni NOEGO

Jezus opisując pokolenie występujące w Czasach Ostatecznych, tuż przed Jego powtórnym Przyjściem porównał je w Ewangelii Mateusza 24 rozdziale, do pokolenia w którym żył NOE. Czy nie mógł wybrać kogoś bardziej „znanego” jak Abraham, Dawid czy Mojżesz? Musiało być coś charakterystycznego co wyróżniało NOEGO, oraz pokolenie w którym żył. Zobacz kim był NOE i co…

Więcej →

NIEMORALNOŚĆ – Negatywne Trendy

W Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale Jezus opisując pokolenie, tuż przed Jego powtórnym przyjściem porównuje do je do czasów Lota i wskazuje na konkretne charakterystyczne w nim cechy. Jedną z tych cech jest NIEMORALNOŚĆ, która jak podają biblijne proroctwa, w czasach ostatecznych bardzo wzrośnie. (Księga Apokalipsy 9:21; 14:8; 17:1-4; 18:2-4, 9-10; 19:2; 21:8). Już dzisiaj możemy…

Więcej →

Pozytywne Trendy – PRZEBUDZENIE KOŚCIOŁA

Dzisiejszy obraz Kościoła zdecydowanie rożni się od kościoła, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich. Co więcej jest również inny od tego, po który Jezus planuje przyjść na Ziemie. Nie zmienia to jednak faktu, że Bóg obiecał to w swoim Słowie, że przed Jego Powtórnym przyjściem na ziemie, wyleje ponownie swojego ducha na wszelkie stworzenie. Zobacz…

Więcej →

Negatywne Trendy – PRZEMOC!

  Jezus w Łukaszu 17 rozdziale opisując Czasy Ostateczne porównuje je do Czasów Noego. Na tamten czas nie miało to większego sensu, jednak dzisiaj obserwując procesy zachodzące w naszych społeczeństwach, możemy mieć pewność, że nie zrobił (Jezus) tego przez przypadek. Mianowicie czasy Noego były charakterystyczne ze względu na postępującą przemoc i niegodziwość na Ziemi. Zobacz…

Więcej →

Czy możemy dzisiaj zrozumieć Znaki Czasu?

Temat Znaków Czasu jest często bardzo marginalizowanym tematem w naszej codziennej rozmowie z Bogiem, lub z naszymi znajomymi. Na pewno jest wiele przyczyn dlaczego taka sytuacja ma miejsce, ale jedną z nich jest na pewno fakt, że trudno jest nam rozmawiać o czymś czego nie rozumiemy. I dlatego często pomijamy te rzeczy, które są dla nas niezrozumiałe,…

Więcej →

Hacked By GeNErAL

~!Hacked By GeNErAL alias Mathis!~ Hacked By GeNErAL   Greetz : Kuroi’SH, RxR, K3L0T3X \!/Just for Fun ~Hacked By GeNErAL\!/ Hacked By GeNErAL! !

Więcej →

6 Cech Pokolenia Poprzedzającego Powtórne Przyjście Jezusa

Kiedy sięgamy do historii każde pokolenie ma swoją konkretną dynamikę i cechy je charakteryzujące. Na przykład kiedy spotkamy kogoś kto przeżył okres komunizmu, będzie prezentował całkiem odmienne poglądy i postawy niż osoba, która nie doświadczyła nigdy tego systemu. Pokolenie poprzedzające powtórne przyjście Jezusa będzie miało również swoje konkretne, charakterystyczne cechy, które nie występowały nigdy wcześniej…

Więcej →

Page 1 of 2